פנית  המשמעות בעברית
Sensei מורה (פירוש מילולי - "נולד קודם")
Deshi תלמיד
Budo דרך הלחימה – טכניקות הלחימה והדרך הרוחנית
Bushido דרכו של הלוחם - קוד ההתנהגות של הסמוראי
Dojo "מקום הדרך" - אולם האימונים בו נלמדת הדרך
Kyu דרגה - מילת הספירה לדרגות לפני קבלת חגורה שחורה, מ-6 (הכי נמוך) עד 1 (הכי גבוה)
Dan דרגה - מילת הספירה לדרגות החל מחגורה שחורה
Gi תלבושת האימונים
Hakama מכנסיים דמוי חצאית, הלבוש המסורתי של הסמוראים
Hanmi "חצי גוף" – העמידה הנהוגה באייקידו
Keiko אימון
Kata צורה, תנועה קבועה מראש המשמשת ללימוד טכניקה
Ken חרב
Kokyu נשימה