בתרבויות המזרח הרחוק ישנם מנהגים וכללי התנהגות המקובלים בדוג"ו. מנהגים אלה מיועדים בכדי לשמור על הבטיחות באימונים, על הסדר והנקיון בדוג"ו, ועל כבוד למסורת של אמנויות הלחימה הנלמדות בו.
המתאמנים בדוג"ואים במזרח מקפידים מאוד על הכללים הללו, ואנו במערב משתדלים לזכור אותם ולפעול בהשראתם בכדי לשמר את האווירה המתאימה לאימון וללמידה.

לפני תחילת האימון:

1. יש להגיע לדוג"ו בזמן - כעשר דקות לפני תחילת האימון על מנת להתלבש ולהתארגן.
2. לאימון נכנסים נקיים ורחוצים, בדגש על כפות רגליים נקיות ובגד אימון נקי, וזאת על מנת לשמור על המזרנים.
3. על המזרון עולים ברגליים יחפות בלבד, ומחוץ למזרון נועלים נעליים בכדי לשמור על כפות רגליים נקיות.
4. חשוב להתאמן בבגדי אימון בלבד. הבגד צריך להיות מסודר והדוק על הגוף בעזרת החגורה.
5. יש לכבות טלפונים ניידים לפני תחילת השיעור.
6. עם הכניסה למזרון, יש לקוד קידה לכיוון ה "קמיזה" - המקום המקודש של הדוג"ו. לאחר מכן יש לשבת בישיבת seza (ישיבה יפנית) על המזרון ולחכות לתחילת השיעור.

בזמן האימון:

1. כאשר המורה נכנס למזרון הוא קד קידה לכיוון הקמיזה, והתלמידים קדים בעקבותיו. עם תחילת השיעור המורה קד שוב לכיוון הקמיזה ולכיוון התלמידים, ואומר "אונגאי שיימאס" (ברכה לכבוד הדדי ושמירה זה על זה)
2. בתחילת האימון בזוגות מברכים המתאמנים זה את זה בברכת "אונגאי שיימאס", ובסופו בברכת "דומו אריגטו גוזאימשטה" (תודה רבה).
3. בזמן האימון יש לשמור על ריכוז - מדברים רק על מה שקשור לאימון.
4. המורה הוא האחראי ללמד את הטכניקה ולתקן את התלמידים בעת הצורך. המתאמנים אינם מעירים זה לזה על טכניקת האימון, אלא אם כן מדובר בעניין בטיחותי.
5. כאשר ישנה הדגמה התלמידים הצופים בה צריכים לשמור על שקט. כאשר המורה מזמין את אחד התלמידים להדגמה, התלמיד ניגש אליו, אומר "אונגאי שיימאס", והמורה עונה לו. שאר התלמידים צריכים לשבת בשולי המזרון, (כאשר הם לא עם הגב לקמיזה).
6. במידה ותלמיד מאחר לשיעור, עליו לחכות על המזרון בישיבה עד לקבלת אישור מהמורה להצטרף לאימון.
עם הכניסה לאימון התלמיד קד לכיוון הקמיזה.
7. במידה ותלמיד צריך לצאת באמצע אימון מכל סיבה שהיא, עליו להודיע למורה על הכוונה לצאת בכדי ליידע אותו שהוא איננו חסר בגלל בעייה בריאותית או בטיחותית.
נוהל הכניסה חזרה לשיעור דומה לנוהל הכניסה באיחור – על התלמיד לחכות על המזרון בישיבה עד לקבלת אישור מהמורה להצטרפות לאימון, ועם הכניסה חזרה לאימון לקוד לכיוון הקמיזה.
8. אם תלמיד צריך לסדר בגד שהתרופף באמצע האימון, עליו להסתובב עם הגב לשטח האימון ולהתארגן בצד.
9. בסוף האימון נהוג לנקות ולסדר יחד את הדוג"ו.

מדיניות התשלום:

1. על מנת שהדוג"ו יוכל להתקיים ולתפקד, יש לשלם על האימונים במרוכז לתקופה של 6 חודשים מראש.
התשלום נעשה בעזרת צ"קים דחויים.
2. במידה ותלמיד מעוניין להפסיק להתאמן בדוג"ו לפני סיום התקופה עליה שילם, עליו ליידע את המורה. 
במקרה כזה יבוטלו הצ"קים על החודשים בהם התלמיד לא יהיה באימונים.
3. התשלום מחושב על בסיס חודשי. במידה ותלמיד מפסיק להתאמן בדוג"ו, עליו להמשיך את התשלום עד סוף החודש. אין החזרים על כל שיעור בנפרד.